นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

สถานที่ทำงาน
สำนักงานเครือข่ายสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

E-mail
wonchatsub@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อ

Online courses
การช่วยนักเรียน ให้เลิกสูบบุหรี่
โครงการ “ดึงนักสูบหน้าใหม่ สู่เยาวชนวัยใส ใจนักกีฬา ”
TOP