รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ระดับ 8หน่วยโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์

สถานที่ทำงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail
suthat109@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อ

Online courses
Basic Principles of Tobacco Control & Cessation
Basic Principles of Tobacco Control & Cessation รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว.
Smoking cessation ในยุคไอที
Smoking cessation in the new era-Pharsai Annual Conference โดย ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, FCCP หน่วยโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว.
TOP